finanse

Opłaty


Uchwała nr 2/2017 Zarządu UKP Polonia Warszawa z dnia 1.09.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 1/2017 z dnia 5.07.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich w Uczniowskim Klubie Pływackim Polonia Warszaw

Na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Klubu, Zarząd UKP Polonia Warszawa uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się następującą wysokość składek członkowskich dla zawodników z poszczególnych klas pływackich:

klasa I - 50 zł
klasa II - 70 zł
klasa III - 100 zł
klasa IV – 120 zł
klasa V, VI, VII, VIII - 140 zł gimnazjalne - 140 zł

§ 2 Zarząd przyznał ulgę dla rodzeństwa w taki sposób, że młodsze z rodzeństwa płaci 50% stawki obowiązującej.

§ 3 Składki należy opłacać przez okres 12 miesięcy.

§ 4 W miesiącach lipiec oraz sierpień obowiązuje ulga w wysokości 50% stawki obowiązującej.

§ 5 Składkę członkowską należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Numery rachunków

 • Składki członkowskie:

  13 1090 1841 0000 0001 3709 0420
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, składka klubowa
 • Obozy i zgrupowania:

  29 1090 1841 0000 0001 3709 3236
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, obóz/zgrupowanie
 • Zawody:

  12 1090 1841 0000 0001 3709 3251
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika, nazwa zawodów
 • Działalność odpłatna (szkółka, master, inne ):

  54 1090 1841 0000 0001 3709 3271
  Tytuł przelewu : Imię i nazwisko, masters/szkółka

Zasadach dokonywania przelewów:

 • Składki opłacamy do 10-go każdego miesiąca
 • nie wpisujemy żadnych dodatkowych informacji w tytule przelewów
 • dokonujemy oddzielnych przelewów za rodzeństwo
 • każdy zawodnik ma oddzielny rachunek w systemie księgowym klubu, nieistotna jest klasa oraz miesiąc za który wpłacacie
 • wpłaty zaliczane są na bieżące należności w przypadku regularnego opłacania składek lub najstarsze należności w przypadku zaległości.
Powyższe zasady ułatwią nam rozliczenia.
Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i współprace w przeprowadzeniu tej zmiany w naszej działalności.

stypendia sportowe

Od kwietnia 2019 roku zawodnicy UKP Polonia Warszawa z I Klasą Sportową oraz Klasą Mistrzowską Krajową mogą się ubiegać o stypendia sportowe. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendiów w naszym Klubie określa Uchwała Zarządu UKP Polonia Warszawa stanowiąca Regulamin przyznawania stypendiów sportowych w UKP Polonia Warszawa.

Dotacje


Środki publiczne

UKP Polonia Warszawa w ramach działalności statutowej realizuje następujące programy rozwoju sportowego jako zlecone zadania publiczne:

Rok 2019

Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 237.148,00 zł: “Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”

Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 45.000 zł: “Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

rok 2018

Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 108 060,00 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w kwocie 30.000 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

Wsparcie ze środków Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 36.750 zł: “Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży 2018”

Wsparcie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000 zł: “Udział zawodników UKP Polonia w Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców”

rok 2017

Wsparcie ze środków Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m. st. Warszawy w kwocie 20.670 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

Wsparcie ze środków Dzielnicy Śródmieście m.st Warszawy w kwocie 25.000 zł: “Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży”

Partnerzy klubu